58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
ISO 9001:2008
Tel: +48(074) 832 38 14 Kom1: 513-09-55-05 Kom2: 501-21-91-61

Formy Wtryskowe

To technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtłaczaniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę. Formowanie wtryskowe jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu. Istnieje też odmiana formowania wtryskowego, w której nie stosuje się gotowego granulatu lecz prepolimer i środek powodujący jego polimeryzację w trakcie procesu formowania. Produkcja form wtryskowych w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Przemysł ten jest jednym z najszybciej rozwijających się w ogólnie rozumianej mechanice. Przyjmuje się, że wyprzedzenie w rozwoju przemysłu form względem pozostałych branż mechanicznych wynosi około 8-10 lat. Formy wtryskowe są bardzo skomplikowanymi narzędziami. Łączą w sobie złożoność kształtu, precyzję wykonania, szereg zjawisk fizycznych, zaawansowaną kinematykę, dynamikę oraz konieczność niezawodnego, bezawaryjnego funkcjonowania.

Podczas konstrukcji form wtryskowych istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy projektowaniem formy a projektowaniem produktu. Znając orientacyjne wymiary produktu, jego jakość końcową, można już zaprojektować wstępnie formę. Takie podejście pozwala oszacować przybliżone koszty wykonania formy oraz czas potrzebny do wykonania produktu.